Har du henvisning fra din læge til psykologbehandling via den offentlige sygesikring, skal du kun betale en mindre andel af udgiften til samtalerne.

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få et tilskud på 300,- kr. pr. konsultation, hvis du har brug for psykologhjælp til vanskeligheder, som den offentlige sygesikring også ville dække. 

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, vil udgifterne til psykologhjælp som regel være omfattet af forsikringen, da jeg er autoriseret psykolog.

Spørg dit forsikringsselskab eller kontakt mig, hvis du har spørgsmål.

Ventetider:

Jeg har i øjeblikket ca. 6 måneders ventetid for lægehenviste.